Rejestracja

Zaznaczenie oświadczenia zapoznania i zaakceptowania regulaminu jest wymagane.Administratorem danych osobowych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego jest Bionorica Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-209) przy ul. Hrubieszowska 6B, zarejestrowana pod nr KRS: 0000303634, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 701-011-92-03, email: iod@bionorica.pl, dalej Bionorica,

Podanie danych w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie w trakcie korzystania z Platformy edukacyjnej www.fitoinżynieria.pl jest dobrowolne, jednak niezbędne do założenia konta w portalu oraz korzystania z jego usług, jak również otrzymywania informacji o nowościach na Platformie oraz informacji marketingowych

Dane osobowe będą przetwarzane w celu założenia konta na Platformie, umożliwienia korzystania z usług Platformy oraz w prawnie uzasadnionych interesach Bionorica, a polegających m.in. na informowaniu o nowościach zamieszczanych na Platformie, przeprowadzania wizyt promocyjnych z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, udzielenia odpowiedzi na pytanie czy przedstawienia rozwiązania sprawy przesłanej przez formularz kontaktowy lub e-mailem, w razie zaś wyrażenia odrębnej zgody, w celu przesyłania informacji marketingowych smsem i/lub e-mailem.

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, w tym przysługujących praw znajdują się w Polityce prywatności.